До питання про підготовку студентів музично-педагогічного факультету есть напряму викладання естрадного вокалу у школі

Ли спирaємoсь, кoтoрый нa цьoму тa чисeльні яскрaві приклaди світoвиx i вітчизняниx eстрaдниx «зірoк, вoкaльнa підгoтoвкa відпoвідaє всім вимoгaм викoнaння клaсичнoї сeрйoзнoї музики, oпeрниx aрій. Прoцeсс виxoвaння співaкa у цьoму випaдку пoєднує у сoбі міцні тa ґрунтoвнo відпрaцювaнні нaвики вoкaл диxaння, звукoутвoрeння, вміння відтвoрювaти фoрму, aрxітeктoніку твoру тoщo. Нaвeдeмo тaкі приклaди, Як Ян Гілaн, Фрeді Мeркурі, Уітні, euston, Муслім Мaгoмaєв, Oлeксaндр Пoнoмaрьoв, Oлeксaндр Грaдський, Микoлa Бaскoв, щo вoлoдіють відпoвідним діaпaзoнoм, співoчoю тexнікoю, i, присвятивши сeбe виняткoвo «лeгкій» музиці, дoсягши зaмeчaтeльный визнaння. E, вaжливим aспeктoм цієї є прoблeми співвіднoшeння tehnologii клaсичнoї тa влaснe eстрaднoї мaнeры викoнaння. зaвдяки свoїм яскрaвим мoжливoстям. Виxoдячи із признaння вaжливoсті зaгaльнoмузичнoї тa спeцифічнo-eстрaднoї викoнaвчoї діяльнoсті, ми ввaжaємo, щo фoрмувaння спeцифічниx нaвиків eстрaднoгo співу пoвиннo відбувaтись нa бaзі клaсичнoї вoкaльнoї підгoтoвки.
Xoрoшo, щo eфeктивність пeдaгoгічнoгo втручaння у цю гaлузь інтeрeсів мoлoді зaлeжить від ступeня підгoтoвлeнoсті мaйбутніx виклaдaчів и звідси — i від нaявнoсті відпрaцьoвaнoї їx систeми підготовки у відповідному напряму.
В то же время должен полягаємо важливим відпрацювання план навчального методы, та підготовки майбутніх фахівців на основі системного підходу до формування у майбутнього фахівця yogo особистісно-психологічної, художньо-та музичної технологічної підготовки, основі поєднання загальної вокальної та естрадно-вокальної підготовки. Відомо, що оволодіння методикою викладання музично-практичних дисциплін, в то же время числі — i співу, формується у значній залежності від поєднання власного виконавчого досвіду особистості та її методичної рефлексії: … на цій основі виникає свідоме ставлення до власних та індивідуальних проблемы и типы звідси — i цілеспрямоване вдосконалення відповідних шляхів i методів їх подолання.
Алиев, Ю. . Настольная книга школьного М., 2000. Б.

Д. Ушинського. Сб. — VIP. -52-58. до питання про розвиток музичних здібностей студентів музично — педагогічного факультету // Науковий вісник ПДПУ ім. 5-6. наукових праць. К. .Кьон Н.
Цей потяг юнацтва на сьогодні є майже некерованим, в то же время нерідко він негативные спливає система художніх цінностей захопленої модними музичними течіями молоді, ДД естетичний смак та навіть культура поведінки та спілкування. В то же время, належних умов, інтерес юнацтва один із різновидів музичної творчості може бути успішно використаний Як i shliakh зацікавленості до різними различных музичного мистецтва, i Як засіб виховання оцінно-свідомого ставлення до нього, Як i shliakh вдосконалення музичного смаку тощо.
У процесі дослідження даної проблеми ли спирались на науково-методичні розробки, как науковців та практиків, Як Б. Асафьев, Дева S. A., Соколов, Б., та в одиночку.

Додамо, що в роботі із мікрофоном виникають додаткові вимоги до дикції, артикуляції. Зрозуміло, що техніка співу z мікрофоном не означає «наспівування, тобто співу без дихання без звука. Завданням цього періоду є формування у виконавця вміння користуватись мікрофоном: направляти його під потрібним кутом i на достатній відстані від губ, відчувати його Як продовження співочого апарату, Як засіб подачі чисто посиленого голос.
свідомого ставлення до колективного практические досвіду. Наша припущення полягає у, що між класичним та естрадним различных виконавства, попри все, їх розбіжність, існує антагонізму: підготовка фахівців відповідного профілю виновным в відбуватись есть діалектичній єдності протилежних стены по теплосбережению, i що має створювати найкращі умови для всебічного професійного становлення майбутнього фахівця. Головні напрями цієї підготовки обіймають большой стены по теплосбережению: vid художньо-сценічого до технологічного, полягають у накопиченні загально-художнього, класичного та специфічно-естрадного досвіду сприйняття i виконання, поєднанні виховання «методичної рефлексії.
професійно вдало майстрами естради. Використання мікрофону дозволяє використовувати i такий специфічний емоційно-виразний прийом, Як лемент (крик). Визначимо, що, Як i кожен прийом, кричать, може використовуватись дуже тонкий. Цей прийом відтворює яскравий сплеск напруження на дуже високому енергетичному рівні, який здатний удобства емоційно впливати на слухачів. зокрема рок виконавцями (останніх він є невід частиною їх рок-культури), ale, извините, багатьох випадках загранична емоційність домінує над технікою виконання.
Музыкознание. — Одесса, 1996. .Соколов А. — …вопрос. 11.Станиславский К. Теория музыкальной артикуляции. искусство переживания // искусство.
Таке положення, в свою чергу, диктує певні вимоги до інтонаційної основи музичних творів. Однією із суттєвих відмінностей музичного мовлення у естрадному репертуарі є його легко, та виразність співучість мелодії, відносно невеликий діапазон, легко сприйняття гармонічна основе. Один із надзвичайно важливих питань у досягненні широкої популярності співаком в умові його відповідності вимогам смаку, цільності, є питання репертуара, тобто — поєднання його художнього якості, яскравості в то же время та доступності для масового слухача.
Найбільш явні та значущі розбіжності між цими различные вокальные виконавства повязують із типовими видов, із образним змістом та із символов музичних творів. Важливим на цьому шляху являється уточнення та загальних особливих компонентів навчання у процесі виховання відповідного фахівця профілю. Так что, это для класичних творів є типовим розмаїття жанрів, формы, характерів для естрадної творчості типовим в жанре є пісня типове и змістовне Коло є відносно вузьким: ie особистісні, навіть інтимні почуття та переживання. Загальним º, на наш погляд, що это я класичний вокал, i естрадний спів виконують властиві каждый ум функції мистецтва: виховні, гедоністичні, виражальні, розважальні тощо [12]. В то же время «легкої, естрадної музики типовими i майже єдиними типы образності º ліричний та лірико-драматичний.
article deals with the considering the questions of’ preparation of the teachers of music, capable of осуществляющих leadership of’ the schoolchildrens variety.пение; the specific requirements for the content of’ instruction are argued; basing of the of’ disciplines, directed toward comprehensive of forming the psychological, artistic and aesthetic, исполнитель qualities of the future specialist, who specialize in the field of vocal variety.

Специфічність естрадного виконання полягає також у площині визначення мети своєї діяльності: естрадного співака є природним бажання досягти успіху у вас есть отличная cola публіки, що нерідко породжує прагнення справити на неї враження, чтобы всяку ціну, вступаючи у протиріччя із вимогами смаку, стиль, сценічної культури, в результаті чого навіть талановитий співак стає приреченим на швидке забуття. Ie такі співаки, Як, наприклад, С. Ротару, Повалій, Б. В то же время відомі чисельні випадки надзвичайно вдалого поєднання доступності творчості, широкої популярності виконавця ознаками із високої художньої якості та смаку, що витримали випробування часов. Гмиря, та інші.
Метою даної статті є висвітлення деяких питань z підготовки майбутніх викладачів до роботи із школярами у галузі естрадного вокалу.
художник для зрителя. — М., 1978. .Раппопорт. Как построено и функционирует произведение искусства.
Ie i легендарні англійські группы «Битлз «и Rolling stones, російські I. Ie поставить i відповідні завдання щодо вокал-сценічної підготовки виконавця у сукупності із артистичною майстерністю, готовністю до імпровізаційності до створення свого індивідуального стилю поведінки, спілкування та. Зауважимо, що цей різновид творчого спілкування із слухачами потребує від співака комплекс особистісних якостей, психологічних властивостей виконавця, уміння втілити пісенний изображение, история певне Коло для слухачів с ним же Чи іншу область почуттів i емоцій рахунок для своє внутрішньої енергетики, здібності до особистісно-колективного, творчого спілкування під час концерту. Вірогідно, таке положення повязане z Тим, що співаки нерідко стають i авторы своїх творів. Специфічним також є те, що, на відміну від аналогічних творів класичного Тип, естрадний виконавець відтворює ці образи до слухачем від власного імені, нібито ототожнюючи себе із героєм твору. Миколаєв, Земфіра i такі вітчизняні виконавці, Як I.Білик та інші.
Техніка використання всіх технічних засобів вимагає відповідного професіоналізму, i ie поставить майбутніми викладачами вихователями та естрадного співу завдання вивчення можливостей цифрових технологій, використання у процесі получить із учнями мультімедійних можливостей, в то же время числі — використання комп, музичних редакторів, які надають можливість прослуховування музичного матеріалу, аналізу помилок i подальшої роботи на їх виправленням.
У першу чергу — це техніка роботи z мікрофоном, Як відбивається на загальній техніці вокал інтонування — vid дихання до звукоутворення, артикуляції, та полягає у певних можливостях зміни аудио: посилення yogo динаміки, вібрато, використання ефекту еха, зміни тембр тощо (російська виконавиця глюкозы). Важливим специфічним направления підготовки естрадного співака є вміння ефективно використовувати технічні засоби відповідно своїм голосовим даним.
Исполнительство как творчество // Музыкознание. .Ражников А.
Ale повторне використання типы інтонацій нерідко призводить до, що автори пісень нібито балансують між банальним оригінальним та, розповсюдженими та індивідуалізованими інтонаційними изображения, між розповсюдженими шаблоны пошуком та пошел он, пока важные фотографии, або особливим ранга, поданих інтонацій. Доступність музично-виразних засобів i сприяє запам, упізнаванню твору, робить його популярним серед широкої публіки. У числі останніх — пошук пошел настолько важные фотографии, гармонічних сполучень, ритмів, аранжування забутих мелодій, використання прикордонних можливостей голос, наприклад — лементу, фальцету, а також пошуки технічних можливостей збагачення звучання, новаційних прийомів звукоутворення, інколи навіть запозичених із інших культурних традицій. …
Есть зв із Тим, що викладач естрадного вокалу виновен Мати елементарні знання області у звукоакустики, радіоапаратури, компьютер зукової tehnologii, доцільним є введення відповідної дисципліни.
вчитель естрадний вокал підготовка
Зауважимо, що використання останніх прийомів почему може дійовим лише у разі їх органічного присвоєння, що потребує заглиблення у виконавця відвідний прошарок культури. Так, засвоюючи навики декламаційного інтонування, що проникли вітчизняну естраду у значній мірі під впливом французького шансону, важливо, щоб майбутній викладач усвідомлював Би їх звязок із традиціями французького театр, його піднесеної мелодекламації, тісному звязку із якої виросла французська естрада, із спецівкою французської орфоепії тощо.
— М., 1989.? Абдулин Э. .Мелхорн году, Гениями не рождаются: Общество и способности. Б., Музыкальной психологии и музыкальной педагогики / сост.
В частности, відзначимо, що есть естрадному співі виконавець може співати без резонаторів, также, що використання мікрофону дозволяє досягти потрібної динаміки за допомогою різноманітних засобів технічної более голосовой. Правда, в цьому слухачі, Як досить часто легко розрізняють власне співака i виконавця, що звучить тільки за рахунок уміло обробленого звукорежисером голос. В то же время важливо, щоб майбутній виконавець вже на початковій стадії навчання усвідомлював, що ці пристосування лише допомагають виконавцеві знайти нові тембральні фарби у розкритті в форме змісту творів, не приховують недоліки вокальної техніки.
їх безпосередній підготовці до оволодіння естрадною манерою співу. Аналіз літератури та практика может занять із дітьми, показав, що досить розповсюдженою º думке о том, що это специфіка вокальної підготовки настільки особлива, що студентів, які мають бажання спеціалізуватись у даному напрямку, потрібно залучати до естрадного співу z перших кроків їх навчання. Ця позиція збігається із досить поширеною точкою зору о том, що это у вихованні дітей, які проявляють нахил до співу на естраді, також важливо z початку фокусувати увагу на …
Б. Мелхорн, та багато інших вчених i практиків незмінно позначали, що обдарованість — це єдність спеціальних музичних здібностей та загально-інтелектуального, духовного розвитку особистості [4; 5, 11]. Асафьев, Б., Одинокий, М. Лейтес, г.
Незважаючи на гостроту попиту, підготовка викладацьких кадрів для роботи із школярами, які бажають залучитись до естрадного співу до нашого часов обєктом всебічного науково-регулярно дослідження.
Позначимо, що головним завданням щодо tehnologii створення сценічного изображение º пошук своєї індивідуальності, здібності до особистісної інтерпретації музичного твору. Нагадаємо, що співак створює цей образ, Як самостійний художник, діючи, z через некоторое время Тим, від імені певного символов i вирішуючи завдання створення в природе основі сценічного перевтілювання <#»justify»>1. Виникають специфічні питання i щодо роботи на вокал-сценічним образом. Абдулин Э. Б музыка психология
У статті розглядаються питання підготовки в музично-педагогічних навчальних закладах вчителів музики, спроможних здійснювати керівництво естрадним співом школярів; аргументуються специфічні вимоги до змісту навчання; обґрунтовується введення дисциплін, спрямованих на всебічне формування психологічних, художньо-естетичних, виконавських якостей майбутніх фахівців, що спеціалізуються у галузі естрадного вокалу.

.Дева S. Навчальний посібник. — К., 1998. Музична форма від звука до стиля. — ….
Діалектика навчального процесу проявляється також через визначення індивідуальних та типы, проблемы методичної підготовки майбутнього спеціаліста через принциповий взаємозвязок процесу формування загальних базових співацьких та вмінь, їх основі, — специфічно-естрадних навиків. Наголосимо, що лише у вас есть такой випадку буде забезпечена єдність загально-інтелектуального, художньо-естетичного, нарешті, — музичного розвитку особистості, тобто — відбудеться духовного збагачення світу виконавця-майбутнього вчителя, а не лише його оволодіння технологією естрадно-співацького інтонування. H цього погляду найбільш ефективний shliakh виховання майбутнього фахівця — це поєднання його музично-педагогічного i специфічно-естрадного виховання.
— 1990, ?№ 3.? 31 . Возрастная одаренность // семья и школа. .Лейтес М.
Особливим прийомом естрадного співу також є звукобудуваня «штучному не змиканні», яке допомагає виконавцям знаходити нові тембральні фарби, яке проявляється, наприклад, виконавстві Володимира Преснякова, Кая Метова. Есть звукоутворенні існує також взаємозвязок між класичною основою та специфічністю естрадної техніки. Основные цьому складають навики звукоутворення, яких дотримується вітчизняна класичному вокальна школа (висока позиція, округлий аудио, використання резонаторів, активно артикуляція, аудио опорі) специфіка и полягає у, що спів відбувається на більш відкритому звуці, який інколи навіть наближається до циганської образом співу, використання декламаційно-розмовного Тип інтонування; естраді припустима, на відміну від класичного вокалу, я певна різнобарвність тембр.
.Целковников Б. 1., 2 часа. — ….. — Свинец. М.-М., 1991.
1. М., 1985. Психология музыкальных способностей // избранный труды: в 2 т. М. — T. .В одиночку Б.
До питання про підготовку студентів музично-педагогічного факультету есть напряму викладання естрадного вокалу у школі
Не останню роль відіграють у цьому процесі медіа-засоби, які активно пропагандують новый поп-та створюють есть юнацтва враження про можливість швидкого успіху i Тим по стимулюють есть бажання проявити свои цій галузі музикування. В школах та палацах дитячої творчості існують гуртки дитячого естрадного співу i IX чисельність збільшується. Актуальність проблеми підготовки спеціалістів-викладачів у галузі естрадного співу пояснюється Тим, що сьогодні серед школярів різного віку існує міцний потяг до естради.
о психологии музыкального восприятия. — М, 1972. .Назайкинский е.
В этой статье, вопрос, обучение, музыка педа — гогических учебных заведений, учителей музыки, способных осущест — руководство эстрадным песни школа; аргументируются особенности — ческие требования, содержание обучения; основные дисциплины введение; направлены на всестороннее формирование психологичес-ких, художественных эстетичных, декорации, атрибуты, пользовательские параметры будущих алистов в области, специализирующихся в различных вокальных.
Також Виникають i нові можливості тембрового збагачення голос різного роду реверберацією на основі звук более месяцев Тип», «hall» — хор, «фленжер, «вакодер, та інші. Наступна фазы навчання полягає у поєднанні співу z мікрофоном із додатковими електронними обробками z i підсилювальною технікою. Шепіт та напівшепіт потребують особливої уваги Як до артикуляції, я до дихання, также, що вимагають великої кількості повітря и звідси — якісно відпрацьованої техніки дихання. У даному випадку у виконавця з то, что остается нові можливості: варіювання звучання на основі використання різних компресорів та лімітерів, що дозволяють регулювати динаміку, нападения, рівень насиченості аудио, використовувати шепіт та напівшепіт, які використовується Як особлива форма подачі текстового матеріалу для створення емоційної виразності сценічного изображения. До певної міри ie вже не спів, чтение, який є ефективним тільки один використанні підсилювальної апаратури.
Втім, незважаючи на значущість спільних базових навиків та вмінь між класичною та естрадною манеры співацького виконання, естрадному співі існують особливі прийоми, які використовуються для того специфічних видів звучання голосу, Як, наприклад, спів на придиханні, рецитація у мовному регістрі, лемент, шепіт, підкреслено ритмізоване дихання: в ie все прийоми, які практично відсутні в академічному співі. Виникають особливі вимоги до якості дихання i в умовах активних, нерідко — танцювальних рухів на сцені, утримання великої кількості повітря, правильно поставленого співочого дихання та потребують особливої техніки його розподілу.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.