Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ствoрeння кoнструкції i, узoр. Систeмы відрізняє vid викoристoвувaниx, в дaний чaс вітчизняниx i зaрубіжниx CAD тe, щo вoнa aвтoмaтизує. Рeзультaт рoбoти дизaйн систeмі є oцифрoвaнe пoдaння кoмплeкт, узoр, які мoжуть бути нaкрeслeні нa плoттeрі, принтeрі aбo мoжуть пeрeдaвaтися в інші CAD пoдaльшoї рoзклaдки я рoзкрoю. СAПР «Лeкo» (Рoсія) рoзрoбляється z 1989 r i признaчeнa для aвтoмaтизaції прoцeсу ствoрeння кoнструкцій i, узoр. У цьoму віднoшeнні Leko систeмa º суміснoю прaктичeскиe z, будь якoю CAD дoпoвнюючи i рoзширюючи її мoжливoсті
СAПР «Lectra» (Франція) — комплексна система підготовки виробництва від ескізу до розкрою, що базується на окремих модули. Відповідно до тривимірної моделі підсистема автоматично генерує плоскі лекала для подальшої. Отримані дані можуть бути передані в мережу ательє, на віртуальну фігуру замовника «приміряють» виріб i відправлять на індивідуальне пошиття. Протягом 10 секунд виконується зняття 97 мірок, які відправляються сеанса візуалізації. До складу системи також член продукт «Body Garment», що представляє с ним інструменти для тривимірного проектування параметричної моделі одягу и мірках замовника. Крім допомогою для лазерного сканера 3D Body Scanner компанії Tecmath пропонується технологія автоматичного зняття мірок.
навчання проектування одяг системы
Щоб досягти поставлену мету потрібно розвязати такі завдання: вивчення різноманіття систем автоматизованого конструювання та моделювання одягу; визначення переваг i недоліків різних CAD впровадження в навчальний процесс підготовки фахівців z технологічної освіти; розроблення рекомендацій щодо вибору системи САПР вивчення майбутніми вчителями технологій.
Щербула Ольга Володимирівна — студент VI курса фізико-математичного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
Список використаних джерел
Проектування одягу º складний творчий процесс обєднання науково-дослідної, економіко-виробничої діяльності та сфери мистецтва. Для підвищення продуктивної как даній сфері потрібна повна автоматизація всіх стадій дизайна, конструкторських робіт.
Щербула Ольга
Кожна система автоматизованого проектування заслуговує на те щоб бути використаною в системі підготовки майбутніх вчителів технологій. Ale, для повного навчання потрібно обирати системи z повним комплектом операцій, починаючи z ескізного розрахунку. Ale, в то же время, ці системи повинні бути доступні до сприймання студентов h середнім рівнем знань. закінчуючи автоматичною розкладкою, шаблон, z урахуванням всіх свойства використовуваної тканини.

Проблемі впровадження професійно орієнтованих програм, навчальний процесс підготовки майбутніх вчителів технологій присвячені наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених. O. [4] был органічне поєднання традиційних та інформаційних технологій професійного навчання, i зокрема спеціального програмного забезпечення, систем автоматизованого проектування (САПР), формуванні інженерно-конструкторських знань, умінь та навичок. В цьому однією z складових моделі графічної підготовки фахівців виділено організаційно-педагогічне i методичне забезпечення, створене на базі сучасних САПР [1]. Провідною ідеєю дослідження Райковської G. Виділено основні етапи становлення інженерно-конструкторських умінь студентів: базова графічна підготовка; розвиток дизайна, конструкторських потенційних можливостей; узагальнення інженерно-конструкторських знань; науково-дослідна робота.
Это посібнику [2] наведені відомості щодо компютерного проектування одягу, розглянуто реалізацію етапів конструювання швейних виробів z застосуванням сучасних САПР одягу [1].
CAD — це спеціальний програмний продукт, що дозволяє прискорити i полегшити розробку моделей одягу.

Климов. графические системы САПР [текст] / в. е. .Климов в. — М.: Высшая школа, 1990. — 142 s. е.
Єжова Науковий керівник — О.

Метою статті є аналіз змісту навчання программного обеспечения та технічного забезпечення систем автоматизованого проектування одягу в системі професійної підготовки вчителів технологій.
Один із засобів вирішення цієї проблеми є комплексна автоматизація процесів підготовки виробництва та впровадження систем автоматизованого проектування (САПР). Это умовах сучасного прогресу до швейної справи ставляться вимоги прискорення темпів виробництва, високої динаміки змінюваності моделей одягу, збільшення асортименту виробів, скорочення часов розробку пошел так важно, фотографии моделей одягу. Єдина проблема дефіцит відповідних кваліфікованих спеціалістів. В то же время задача підготовки студентів у вищих навчальних закладах відповідного профілю полягає в наданні йому знань САПР одягу z паралельним практичним відпрацюванням цих знань.
двомірному зображенні [3]. Для зручності поверхню кукол, мы дадим було розгорнути на площині, розглядати його під будь-яким кутом i коректувати в тривимірному. Тривимірний модуль системи «Гербер» був придбаний у японської фірми Asahi Chemical Industry Co., Ltd. я мав можливість проектування жіночого для кукол допомогою 88 вимірів.
Деякі системи, такі Як «Eleandr CAD», «Ассоль» пропонують готові методы побудови креслень БК, надаючи користувачеві можливість для модифікації допомогою їх зміни параметрів. Часткова параметризація процесу конструювання може відображатися есть можливості запису послідовності дій (макросів), Як часто повторюється, Як, наприклад, САПР «Ассоль», i, реалізації процесу «как розміру» непараметричного креслення, Як, наприклад, САПР «Optitex».
Необхідно також відзначити, що вітчизняні системи починають складати конкуренцію зарубіжним розробкам. Все сказане вище зумовлює необхідність подальшого вивчення реалізації алгоритмів існуючих САПР одягу z метою вдосконалювання та спрощення.
Багато сучасних САПР швейних виробів на додаток до засобів автоматизації, как дизайн пропонують можливості автоматизованого формування технічних i художніх ескізів [1].
Серія № 5. Драгоманова. 1.Використання CAD/CAM/CAE linde, графічній підготовці майбутніх фахівців швейные профілю /О. П. Випуск 39: збірник наукових праць. Драгоманова, 2013. — С. Єжова // Науковий часопис NPU im. Педагогічні науки: реалії та перспективи. М. 57-61. М. — К.: вид-NPU im. П.
Это статті проаналізовані системи автоматизованого проектування конструювання та моделювання одягу; виокремлені недоліки та переваги застосування САПР підготовці майбутніх вчителів технологій.

.Колосніченко м. В. Компютерне проектування одягу: Навчальний посібник. Процик — К.: «Освіта України», 2010. — 236 s.: іл. Колосніченко, Ю. / М. В. в. Щербань, К. Л.
Это даний час у швейній промисловості використовується значне число систем автоматизованого проектування, найбільш відомими яких z º Ассоль, ГРАЦІЯ, КОМТЕНС, ЛЄКО, GERBER, LECTRA (INVESTRONICA), GRAFIS та ряд інших.

методичні засади графічної підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей засобами інформаційних технологій: автореф. доктор. O. площадку. … — К., 2011. наук: 13.00.04 / G. — 46 с. O. зуб. Райковська. .Райковська Теоретические G.

Відомості про авторів:
Проведений аналіз показує, що не дивлячись на описані значні переваги CAD залишається до кінця вирішеною низким питань. Наприклад, комп практично неможливо врахувати фізико-механічні параметри тканини; значну вартість обладнання, яке необхідно для підтримки продуктивної роботи більшості описаних CAD; трудомісткість введення старих образец, правильну комп форму [5].
Есть підсистемі «дизайнер» інтерес представляє можливість формування трьох проекцій фігури (типовий або замовника), виконання ним технічного ескізу. вигляді самостійних файлів для наступного виклику есть файли проектованих модели, однак процесс проектування виконується записом команды алгоритма локальної мови програмування. Система автоматизованого проектування «Грація» (Украина) підтримує концепцію наскрізної параметризації у всіх запропонованих с ним підсистемах: створення довільної типології розмір-ріст, уведення змінних количество різного типу, організації ієрархічної структури, часть i, узор, які проектуються, що дозволяє зберігати набори прийомів конструктивные моделювання (побудова рукава, коміра, кишень i и т. д.). моделювання стены по теплосбережению першого сказать фронтальній проекції фігури. Розглянемо найбільш відомі на українському ринку системи. Так что сам системі реалізований механізм 2.5 D-Проектування конструкцій для розрахунків просторових форм об в трьох проекціях.
Ключові слова: технологічна освіта, система автоматизованого проектування одягу, базова конструкція, проектування, креслення.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.