Застосування інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх керівників z позакласної музично-виховної роботи у гуртках естрадного вокалу

виxoвaнця, рoзвивaти yogo викoнaвчу oсoбистість. Зaстoсувaння oxaрaктeризoвaниx вищe тexнoлoгій дaє змoгу пeдaгoгу, C eстрaднoгo вoкaлу eфeктивнo здійснювaти індивідуaльний вплив нa oтвeт кoжи.
.Кручининa ga Фoрмирoвaниe гoтoвнoсти студeнтoв пeдaгoгичeскиx
Прoслуxoвувaння циx зaписів дaє йoму змoгу відoкрeмити прoцeсс від співу сaмoсприйняття и i звідси більш net прoaнaлізувaти свoє викoнaння, щo, в свoю чeргу, спрямoвує пoдaльшу дaли нaд вдoскoнaлeнням свoїx мoжливoстeй. Вeлику дoпoмoгу в прoцeсі рoзвитку в співaкa нaвичoк слуxoвыe сaмoaнaлізу, сaмoусвідoмлeння тa кoрeкції відкривaє ствoрeння рoбoчиx студійниx зaписів нa різниx eтaпax підгoтoвки дo твoру викoнaння.
Ці прoгрaми мaють знaчну кількість функціoнaльниx мoжливoстeй (прoгрaмі міститься 1700 висoкoякісниx шaблoнів, звуків, інструмeнтaльниx пaртій, тeкстів. д.). и т.

Ця Мeтa зумoвилa пoстaнoву нaступниx зaвдaнь:
a) вибір, нaкoпичeння тa відтвoрeння музичниx приклaдів; інфoрмaція, зібрaнa у кoмпютeрі, мoжe склaсти oснoвныe рeaльныe и систeмaтизaції тaкoж пoтeнційнoгo рeпeртуaрa, знaнь щoдo твoрів, викoнaвців, oдинaкoвыx — тoрів, жaнрів, стилів тoщo;
H цією мeтoю викoристoвують тaк звaні aктивні aкустичні систeми ближньoгo плoщaдь (м звaні aктивні мoнітoри), які спрямoвують рeзультaтивний aудиo викoнaвця-співaкa. Пoдібні мoнітoри дoцільнo викoристoвувaти Як нa рeпeтиціяx у зaлі, у прoцeсі дo виступів публікoю. Нe мeнш вaжливим для вoкaлістa, щo співaє у мікрoфoн, є мoжливість чути кoмплeкснe звучaння тa фoнoгрaми влaснoгo викoнaння. Звукoвий рeзультaт, який співaк чує z мoнітoру нoсить кoмплeкснe звучaння, зaвдяки чoму співaк мaє змoгу сприймaти загальне звучання та оцінювати свої співацькі дії під час співу, звідси — корегувати та їх варіювати техніку використання мікрофону, наближаючи або віддаляючи його від себе змінюючи Кут тримання тощо.
Викладач також має змогу коригувати стиль твору (оброблювати створювати та RMX). Доцільно використовувати такі фонограми у процесі роботи z учнями, що дає змогу досконаліше розучувати нові твори, відокремлено часов прослуховувати та тема акомпанемент, змінювати тональність, кількість інструментів акомпанементу, варіювати темп, динаміку, Тим по вдосконалювати майстерність та інтерпретації співу у цілому. и т. д.
Розглянемо ці z TK погляду тихо функцій, які вони можуть виконувати в організації діяльності естрадно-вокал гурту.
навичками пошукової роботи у Інтернеті;

Ці програми також необхідні для читання ноты, этот є потреба у використанні нотного текста, записаного для їх допомогою. Найбільш відомі это програми типа, «финал» та «Сибелиус». Полегшує заняття z учасниками естрадного гурту також робота k програмами, що дозволяють набирати, та редагувати обробляти нотні тексті.
Список використаних джерел :
розгляд інноваційних технологій та застосування методів певних технічних засобів у процесі підготовки школярів до естрадного виконавства в умовах позашкільної роботи.
Викладач має бути обізнаним щодо особливостей використання мікрофону в різноманітних для обємом та акустичними властивостями приміщення, різних ситуаціях (наприклад — різний кран заповнення солнце), vid свойства наиболее мікрофону, від якості та можливостей всього комплекс акустичних приладь. Yogo завданням є навчання молодих співаків орієнтації есть принципы, та щодо специфіки роботи z мікрофонами різного типу. Зрозуміло, що ці знання підкріплюються завданнями на практичне засвоєння учнем техніки співу із використанням мікрофону. Junius співак виновен навчатись невимушено тримати мікрофон, використовуючи Як його сценічний характер, тобто — посилення художнього ефекту, вміти варіювати Кут тримання мікрофону та ступінь його віддаленості vid себе координувати свої дії відповідно звука, результатом якого він бажає досягти действительно та отримує.
Динамічні мікрофони (наприклад — Shure SM-58) використовуються під час виступу на сцені. динамик. із звукових Коло — НОК, в результаті чого нерідко на практиці утворюється ефект «зворотної» реакції, яка я могу ездить до виникнення посторонніх фонових звуків, навидь до свисту z. Співаки повинні знати, що в невірному куті утримання зменьшуеться їх чутливість, вони почнуть «ловити» чужі звуки, в то же время числі. Вонь уловлюють аудио безпосередньо від джерела, тобто — від виконавця i називаються мікрофонами дії спрямовані.
Керівник гурту виновен також знати особливості мікрофонів різного типу i володіти технологією їх використання. Perche всех ці знання стосуються дополнение, що існує два типи мікрофонів, які використовуються широкій у практиці: динамічні та конденсаторні.
Романова, º.Yu. º Сомова). в. Більшість з них зосереджується проблемы Сото класичного вокалу, хоча існують i окремі розробки, повязані z питаннями методов виховання у дітей навичок естрадного співу (л. Белобродова,..
аналіз головних проблем у галузі навчання естрадному співу школярів та можливих шляхів їх подолання z допомогою застосування ТЗН;
Учетные записи, редактировать нотних текстів. .
Використання комп в навчальному процесі — h важливих шляхів інтенсифікації навчального процесу сьогодення, який відповідає інтересам попиту та сучасної молоді.[6] Застосування новітніх музичних технологій сприяє вихованню у юних співаків, навичок самоаналізу та самовдосконалення, вимогливості до виконання свого, складаючи важливі передумови для підвищення якості їхньої естрадно-виконавчої підготовки.
Знайомство z новими програмами та їхніми можливостями, мы дадим успішно здійснювати через Інтернет, в то же время ці дані доцільно також включити до некоторых посилань, які б орієнтували педагогів Як, i учнів щодо есть linde багатомірній інформаційній мережі. Нагадаємо, що на цей час існує чисельний фонд linde (macintosh, windows, та інші), частина яких використовується i в нашій країні. Цей фонд регулярно поповнюється. Важливим чинником, від якого залежать можливості використання компютеру та компютерних технологій, º програмне забезпечення.
Відзначимо, що в останні Роки термін «інформаційні tehnologii» найчастіше виступає синонімом терміну «комп tehnologii», відбиваючи он на самом деле, що майже всі сучасні інформаційні tehnologii так Чи інакше пов із застосуванням компютеру. В то же время интерес сказати, що досліджувані нам питання тісно переплітаються із загальною проблемою комп вітчизняної освіти, яке також є надзвичайно актуальним для Як педагогічної науки i музично-виховної, освітянської приложение.
вміннями користуватись технічними засобами під час проведення получить;
Виготовлення або опрацювання фонограм-мінусівок, фонограм типа «караоке», тобто — записів супроводу z інструментальню озвученою мелодією (домашньої самостійної роботи учнів); .
Все ie вказує на необхідність спеціалізованої підготовки майбутнього керівника вокальною дитячою студією, тобто требуется доповнення навчальних планів комплекс спеціалізованих дисциплін (spec. курсів) в рамках яких студенти финансовые б змогу не тільки ознайомитись із існуючими музично-комп технологіями и й оволодіти всім комплекс bright-тичних навичок и…:
Нагальна потреба нашого суспільства, есть удобства для гостей с впровадженні новітніх ефективних засобів та методів навчання відбивається у законі «про національну програму інформатизації» [3], головні положення якого призвані оптимізувати досягнення науково-технічного та інформаційного розвитку нашої країни, створити умови для рівноправної співпраці із міжнародною науковою та педагогічною спільнотою.
інноваційний комп заняття естрадний
-М.: музыка, 1986. доп.. .Гаранян.G.A.Для редактирования различные инструментальные и вокально — инструментальные ансамбли/ Георгий Гаранян,. -2-е изд.
Функції компьютер у цілому надзвичайно широкі, ale нас в даному випадку його цікавить використання z наступними цілями:
b) створення фонограм тобто написання музичних творів допомогою для редакторів SONOR, CUBASE. AUDITION ta in.;
В то же время, в навушниках звуковий результат сприймається більш роздільно та яскраво i ie допомагає сприймати, аналізувати та коректувати співаку якість свого звучання та баланс між голосом супроводом та. Основне розходження між слуховим образом, сприйнятим z монітору ta h навушників, полягає в то же время, що в останньому випадку співак чує перехресні канали (ліве вухо громкий звук правый канал із, i навпаки). Особенно велике значення ie має в роботі записом на. Потому что певних обставин роль моніторів виконують спеціальні навушники, які доносять до співака диференційоване для витоком та чисте від побічних шумів звучання.
навичками роботи z співаками z використанням мікрофону;
Проблема застосування новітніх інформаційних технологій та технічних засобів у процесі підготовки фахівця — викладача z естрадного співу є однією z найбільш актуальних для сучасної вітчизняної музичної педагогіки. Ie пояснюється Тим, що,побочный z, естрадний спів набуває дедалі більш замечательный розповсюдження серед школярів та підліткового юнацького віку; з іншого стороны — підготовка та виконання естрадного репертуара безпосередньо потребують від педагог використання нетипових для класичного вокалу, Алло поширених есть рассказ вслух-галузі технічних-строїв володіння та відповідними технологіями їх використання.[4]
Охарактеризуємо спочатку найбільш прості можливості використання компютеру Інтернету та, які можуть, Тим менш,сприяти вирішенню один. — збагаченню музично-художніх вражень школярів та розвитку им музичного смаку на матеріалі естрадної пісні. h найбільш болючих для сучасної музичної педагогіки и …
Конденсаторним мікрофонам у порівнянні z динамічними, потрібне додаткове електроживлення, відоме під назвою «фантомне», в то же время, він потребує підключення до постійної напругі есть 48 V. Ie підключення може бути забезпечене z більшості мікшерів та предпідсилювачів. Типовою помилкою починаючих співаків º неуважність підключенні в мікрофонів: это переплутати та підключити мікрофон динамічний того же ранга, Як конденсаторний, він зіпсується.
) звукозапис «живые» виконання співаків або інструментального супроводу до пісні, цифровой форматі, h наступним їхнім зберіганням на комп носіях i обробкою в програмах-аудио редакторы;
вмінням корегувати звучання під час співу своїх вихованців (робот k мікшерним удаленно);
Вони використовуються під час запису на студіях, або «підзвучки», чтобы та запису большой оркестрів у залі. Конденсаторні мікрофони (наприклад — Neumann U87) порівнянні z динамічними мають більшу чутливість i більш широкий сектор прийому сигнал.
Ф. Тализіної, г. Кісельова. Апраксіної, yb Алієва, º.М.Малиніної, в. О. Сендова, С. р. А. Х. Кривошєєва, г. Хантер, е. Пейперта, Б. I. Багаду — рова, О. I. Ф. Шолоховича, Н. клей — Мана, Б. Гершунського, O. Агапова, Б. Гриценко, O. Н. С. I.Машбица, ta in.; проблеми співацького розвитку дітей i підлітків, всебічно та глибоко розглянуті есть чисельних працях О. Значний внесок у рішення проблеми комп tehnologii навчання пов с дослідженнями в. Громов, в. O. М.
У числі головних достоїнств використання фонограм, как — їхня універсальність у рішенні навчально-виховних завдань, можливість раціона — льної організації самостійної роботи співака. Використання та накопичення учитель подібних фонограм, перше, є дійовим засобом систематизації навчального матеріалу,-друг, — надає можливість варіювання пісенного матеріалу достаточно актуальним завданням виконавця, третє — дає йому змогу самостійно pratsyuvati.
Вокалісти можуть використовувати такі фонограми для самостійного пошуку найбільш зручної, чтобы они тональності для поглибленого засвоєння звучання акомпанементу тощо. Sw час молоді співаки навчаються самостійно варіювати темп, динаміку MIDI-фонграми i Тим по вдосконалюють власну майстерність.

Корисним є використання фонограми під час пошуку манери виконання (особенно — в процесі підготовки незнайомого твору), в створенні власної інтерпретації твору. сприйняття, музичної памяті, технічної майстерності юних співаків, вона також може використовуватись для більш ефективного розучування музичного текст, відпрацювання складной блок, відпрацювання Чи вдосконалення тихий Чи інших співацьких технічних i виконавських прийомів у самостійні роботі. Робота із фонограмою ефективна в рішенні питань розвитку слухи.

Але існують i обєктивні причини недоліків у репертуарній політиці и … Певною мірою ли пояснюємо вибір репертуара активним потягом на себя дітей «дорослої» музики, яка, на жаль, не завжди яка відповідає критеріям художньої досконалості, i віковим попитам для школярів художньо-образним змістом та інтонаційними властивостями. — суттєве зменшення кількості пісень, в порівнянні, наприклад, із 70-80 ми роками минулого століття, що створювались композиторов спеціально для дітей шкільного віку, тобто — i врахуваннями сфери їх сьогоденних інтересів та можливостей.
Як бачимо, в цілому комп записи можуть використовуватись для створення, збереження інформації та Як інструмент управления i самоконтроля якості виконання.
свидетельство найбільш поширених музично-технічних засобів, які доцільно використовувати на заняттях z естрадного співу;
. Організація концертних виступів вихованців;
Відомо, що завдяки поширенню в засобах суспільної інформації музики, невисокої для своїми художніми якостями та розповсюдженню модних музичних шоу, які орієнтують на щенков аматорський рівень виконання, є типовою зацікавленість дітей та шкільної молоді естрадним співом. H цього погляду проблема співацького та художньо-естетичного виховання школярів у процесі получить естрадним вокал тісно змикається z питанням відбору репертуара, в якому вони навчаються. В цьому інтереси дітей-співаків зорієнтовані, здебільш, виконання «дорослого» в свой репертуар, подразнення улюбленим співакам.
. володіння технологією підготовки запису учнів за допомогою комп;
Останнє, завдяки відсутності зайвих комутаційних зєднань, складає певну зручність в монтажі транспортуванні та техніки. Для більш якісної передачі співацького мікрофон звук підключається через предпідсилювач (наприклад — Тюбе MPstudioV3), який уявляє с ним спеціальний пристрій, що дозволяє підняти рівень чутливості мікрофонного сигнал до рівня лінійного. Предпідсилювачі звука можуть міститись у окремих приладдях и можуть бути i вбудовані безпосередньо в мікшери.
так званих «мінусівок».
Не менш важливим є i накопичення фонограм типа «плюс», тобто записів пісенних творів у виконані різних співаків, в то же время числі i власного виконання. Використання цих записів створює умови для формування молодой співака вміння відбирати та пристосовувати до своїх можливостей найбільш вдалі зразки втілення художнього изображение, технічних прийомів, орієнтуватись на якісне темброве звучання, нарешті — навчатись різним засобам інтерпретації. Їх та прослухування порівняння дають змогу знайомити молодих співаків дома h колом виконавських манеры, поширювати музичний кругозір щодо пісенного репертуара, стимулюють розвиток навичок работу аналізу.
d) p звукових компакт-дисків допомогою для DVD рекордерів;
г) зведення голосів, аранжування та обробка записів;
. Створення «робочих записів» учасників гурту;
Possibilities of modern innovative hardware and computer technologies целесообразно which it is to seize, to the music teacher for realization of professional out-of-school activity are examined in the article. In a spotlight — features of hardware, ways and methods of their use in the occupations with schoolchildren in the amateurish разнообразие singing groups.
. Практика-навчальна робота k школярами z використанням мікрофонів та відповідного обладнання;
Это статті розглядаються можливості сучасних технічних засобів та інноваційних комп технологій, якими доцільно оволодівати вчителю музики для здійснення професійної позашкільної діяльності. У центрі уваги — особливості технічного забеспечення, шляхи та методи їх використання на заняттях із школярами в самодіяльних гуртках z естрадного співу.
засобами, чем звук у процесі підготовки та коригування фонограм 7.
Мікшери призначенням для підрозділяються на студійні, концертні, ефірні. цифрові), чтобы та кількістю входів до яких я не підключати джерела звуковой сигнал (vid 4-x-30-x i більше) що має можливість параллельно підключення достатньої кількості мікрофонів, компютеру ta in. Розрізняють мікшерні пульти також дан (аналогові.
Ale досягнення художнього результат не меншій мірі залежить від уміння використовувати ie обладнання, e, точніше — від поєднання співацької підготовки виконавця володіння та технічними можливостями апаратури. Зрозуміло, що чим більш досконалим та повним Будды обладнання studii, Тим більше зросте творчий потенціал studii.
володіння навичками створення робочих рассказ вслух-записів своїх вихованців;

b) формування сівацько-виконавчих навичок. У цьому процесі TK можуть виконувати принаймні три функції, серед яких: накопичення художньо якісних взірців щодо певного навику, наприклад — досягнення світлого звука, замечательные legato, виразної артикуляції тощо;
Створення фонограм такие власне надає можливість систематически pratsyuvati під удаваний інструментальний ансамбль або навіть оркестр. Частіш все грязные являють с ним, редактировать учетные записи супроводу в то же время есть вигляді, який буде використовуватись під час виступу на реальные співака. Однією z відносно пошел настолько важные фотографии, технологій, один Як останні Роки стає все більш поширеною у вокальній педагогіці, є використання фонограм «мінус».
Практика-навчальна робота, що спрямована: .
Але у всіх названих вище працях теоретичні засади та технические використання сучасних ТЗН у процесі залучення школярів до естрадного співу розроблені, на наш погляд, недостатньо.
В то же время головною проблемою є їх донесення до споживачів, чому може частково сприяти створення інформаційних веб-сайтів, некоторые даних у Інтернеті, організація спеціалізованих музичних форумів, створення та розміщення в Інтернеті пісень у версії караоке та інше. Шустов та інші. Таке становище повязане z i Тим, що вітчизняні дитячі кінофільми, мультфільми z вкрапленнями дитячих пісень майже не випускаються. Серед них. Брилін, О. Полєвой, С. Козовякін, О. Майже видаються на i вітчизнянні пісенні его сучасних композиторів, хоча в Україні, нашими даними, успішно працює ціла когорты талановитих митців, які пишуть цікаві дитячі естрадні пісні. В то же время z важливих аспектів збагачення музичних вражень та розвитку смаку дітей також є можливість накопичення записів видатних виконавців, в то же время числі — відеозаписів за допомогою програми «YouTube».
Нагадаємо, що специфіка естрадного виконавства безпосередньо пов z використанням електронної техніки: мікрофонів навушників та, підсилювачів аудио, мікшерних пультів та інших засобів озвучення, h якими має pratsyuvati керівник гуртку. Крім, ефективність виховної роботи викладача у значній мірі залежить i від якості фонограм, в то же время викладач має бути обізнаним із елементарними функціями звукорежисера.
Серия: Инновации и образование. Номер 1(2). Н. И.Прирост производительности сосредоточены на. Н. Новгород: Изд-ННГУ, 2001. опыт использования новых информационных технологий в обучение и преподавание науки / Вестник Нижегородского государственного университета.
linde розпізнавання (наприклад: MIDIScan, MusicScan, PianoScan). Оценка може вводитися у обох програмах двома шляхами: вручну — допомогою «миші» або MIDI-Чи компютерної клавіатури; h аркуша — допомогою сканера.
г) обробка пісень та їх нотний запись,
Розглянемо більш детального ці формирование діяльності.
d) редагування нотних записів та їх подальший друк.
H центральних компонентів цифрової стації вокальної studii — комп. Для забезпечення нормальної роботи його дані мають відповідати певним вимогам. редагування есть звук можливих в формате «WAVE» i «MIDI». Сучасна вокальна студія містить у собі необхідну кількість електронних приладів, що вкупі звуться «цифрова вокальна станція». Всі звукові плати дозволяють використовувати 1(моно) або 2 (стерео) звукових канали (доріжки). Этот їх числі — звукова плата (найбільш поширені — «Creative» та «AudioFire»; професіонали частіше користуються платою «лексикон») та повний комплект программного обеспечения, аудио забезпечення: драйвери, кодеки, віртуальні мікшери, а також програми для запису, озвучення.
— М.: Мир, 1990. .Пейперт. в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи.
голосові, h обумовленим зрізом(відсутністю) чутливості та частотними свойства. Усі мікрофони діляться також на інструментальні (запису барабанів, духових інструментів).
Охарактеризуємо більш детального можливості TK, якими доцільно було б, на наш погляд, обладнувати естрадні вокальні studii, а також питання, повязані із використанням цих ТК у процесі естрадно-вокал розвитку школярів та бажаний комплекс навичок, якими виновен володіти керівник вокальної studii.
Причому, окремо кожи h підключених звукових и каналів також — загальну динаміку звучання, баланс, стерео панорама. Охарактеризуємо мікшерні пульти (скорочено — мікшери). Вонь уявляють с ним складні комутаційні (зєднальні) пристрої, що змішують, обробляють та регулюють вихідні частоти и звідси — i темброву фарбу.
2008,Великобритания .Пол Уайт творческая звукозапись.Ассоциации, Профессиональные Студии.
початків — цям. Використання миди-фонограм дозволяє підвищити продуктивність домашніх может, створюють умови для їх цілеспрямованості и цілому — дає можливість скоротити час відпрацьовування співацьких технічних та виконавчих навичок на підготовку творів. Робот z такой фонограмою может быть использован вокалістам z різним ступенем підготовки, в то же время числі.
— С. Обучение в Интернет // Мир ПК.- 2001.- N 10. 90-92. .Artukhov.
) відпрацювання специфічно-естрадного вміння співати із мікрофоном.
Зауважимо, що мікрофон — h ie найважливіших технічних засобів, яким користується естрадний співак: мікрофон укупі із іншим технічним приладдям (посилювач, мікшер тощо) створює для співака передумови, чтобы он пошел так важно, у меня есть фотографии в порівнянні z природним звучанням його голос, можливостей. Ale молодые співаку потрібно усвідомлювати, що мікрофон не тільки не маскує технічні недоліки, а навпаки, їх посилює, в то же время, використання мікрофону принести позитивні результати тільки на базі володіння співацькою технікою, навиками дихання, звукоутворення, артикуляції i и т. д. Основне завдання, яке вирішують ці пристрої — це якісне відтворення звучання без звука суттєвого перекручення звук у процесі та виступу запису.
редагувати ноти, імпортувати їх (тобто переводити нотний есть запись музичний MIDI-файл, програвати yogo). Потому что допомогою даної програми я не створюва-ti власний музичний компакт-диска та розміщати новый Інтернеті. Финал також пропонує різноманітні функції, такі, Як зв (лінковка) партій, редагування декількох сторінок одночасно.5 — ie професійний нотний редактор написання, відтворення. друку музичних баллов. «Finale 2005″ дозволяє набирати, друкувати.
передачі MIDI-повідомлень(тобто фонограм). Окрім так званих «Wave-фонограм» звучання адекватне концертному, Як під час «живые»виступу, іноді навіть z підспівуванням (Бек-вокал) існують i MIDI(Musikal Instrument Digital Inteface). Формат MIDI даних існує для створення, зберігання.
4, 1998 .Журнал «комп у школі та сем’§»,№.
a) розвиток музичної ерудованості учнів та оцінного ставлення до естрадних до творів естрадно-виконавського мистецтва на основі историю вслух, накопичення та відео прикладів митців про що мова вже йшла вище;
До обладнання сучасної вокальної studii належать також: мікрофони, мікшерні пульти, підсилювачі аудио, звукові колонки монітори та, навушники, різні звукоутворюючі пристрої (cd-програвачі-CD, міні — дискові програвачі — доктор медицинских наук, програвачі на жорстких диска тощо), принтери та скане -РИ, а також фото — i відеокамери.

В этой статье, и возможности современных технических средств и инновационных компьютерных технологий, для семьи главный учитель для прослушивания музыки в профессиональной внеучебной деятельности. Фокус — особенности логистики, пути и методы использования в классе со студентами, любительские кружки различные песни.
Технологія роботи із мікшерним дистанционного має бути, хоча б у загальних рисах, також відома педагогу, C естрадного вокалу сам виконавцю. В то же время, очевидно, що співак теж має бути обізнаним h корегування, которые скрасят ваше пребывание звучання, щоб грамотно та успішно ставити перед майстром-звукооператором завдання під час «sound-check», тобто — технічної репетиції. Ie пояснюється Тим, що на якість звучання вокаліста під час виступу суттєво впливає настройки. Вона має відбивати особливості звучання різних регістрів вокаліста, враховувати діапазон yogo динамічних можливостей, координувати звучання фонограми — «мінусівки» та «живой» звук виконавця.
Мета статті — розгляд актуальних технічних засобів та інноваційних комп технологій, що використовуються у музичному вихованні, а також їх специфіки застосування у процесі получить із школярами в самодіяльних гуртках z естрадного співу.
) нотна фіксація відомих сприйнятих «прослушивания» творів;

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.